Voetnoten toevoegen WordPress

via plugin zorgen dat tinymc editor extra knop toont met code die in tekst geplakt moet worden (met id voor span zodat dit onderdeel kan worden gekleurd)

extra css bestand met kleurcode voor element

in function.php van child-theme de knop toevoegen en het extra css bestand

Verhoog upload limit in WordPress

Voeg in functions.php van je theme (of je child van het theme) deze regels toe:

@ini_set( ‘upload_max_size’ , ‘128M’ );
@ini_set( ‘post_max_size’, ‘128M’);
@ini_set( ‘max_execution_time’, ‘300’ );

Maar nog belangrijker: bij vps systemen met plesk moet je per domein in de php instellingen de limiet verhogen.

Munin on Ubuntu 14.04 LTS

apt-get install munin munin-node munin-plugins-extra

open etc/munin/munin.conf
unquote

dbdir /var/lib/munin
htmldir /var/cache/munin/www
logdir /var/log/munin
rundir /var/run/munin
tmpldir /etc/munin/templates

vervang inhoud /etc/munin/apache.conf met de volgende inhoud:

Alias /munin /var/cache/munin/www
<Directory /var/cache/munin/www>
 # Require local
 Require all granted
 Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
 Options None
</Directory>

ScriptAlias /munin-cgi/munin-cgi-graph /usr/lib/munin/cgi/munin-cgi-graph
<Location /munin-cgi/munin-cgi-graph>
 # Require local
 Require all granted
 Options FollowSymLinks SymLinksIfOwnerMatch
 <IfModule mod_fcgid.c>
 SetHandler fcgid-script
 </IfModule>
 <IfModule !mod_fcgid.c>
 SetHandler cgi-script
 </IfModule>
</Location>

Herstart servers:
service munin-node restart
service apache2 restart

Ga naar http://<domain_name>/munin/localdomain/localhost.localdomain/index.html

Standaard zit mysql er hier niet bij.
Ga als volgt te werk
cd /etc/munin/plugins
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_ mysql_
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes mysql_bytes
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_queries mysql_queries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries mysql_slowqueries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_threads mysql_threads

Check met

munin-node-configure –suggest

wat er draait en wat nog mogelijk is. Treedt bij mysql fout

Missing dependency Cache::Cache ….. etc op dan ontbreekt er een bibliotheek. Installeer
apt-get install libcache-cache-perl

Nu moet munin ook mysql monitoren.

Plesk 12.5 memcached en php.ini

Php 5.5.6: sessiehandler wijzigen naar memcached.

Installeer met apt-get memcached: apt-get install memcached

Installeer dan met apt-get: apt-get install php5-memcached

Wijzig php.ini via Plesk:

Tools->Einstellungen->
Allgemeine Einstellungen->Php Einstellungen

Wijzig in het bestand de instellingen:
session
save_handler=memcached
save_path = “localhost:11211”

Bij opslaan worden de wijzigen ook geactiveerd.

 

Noten bij WordPress Admin met Notely

Bij een post kun je handig notities maken met Notely.

Dat werkt met de routine update_post_meta. De data worden geschreven naar de tabel wp_postmeta. Een meta_id houdt unieke nummering in de tabel vast, de post_id houdt de post waarbij die hoort vast. In de meta_key wordt de sleutel aangegeven (in dit geval “notely”) en in de meta_value de huidige waarde (inhoud van de noot).

De post_id verwijst niet naar id van alle revisies. Die worden in post_type aangegeven met “revision”. De post_id verwijst naar post met als post_type “post” (ook te vinden in post_parent kenmerk; bij eerste post is dat 0)

 

Cubase

Installatie Akoustic Piano:
Download Deamon Tools voor mounten van iso-cd tijdens installatie.
De eerste iso mounten, installatieprogramma starten; volgende iso mounten op positie waar vorige was gemount.

Guitar Rig: Cubase 5 werkt niet met 5.2; dus 5.1 in vstplugins

 

WordPress en jQuery

JQuery standaard in WordPress geladen.
Anders in childtheme toevoegen via action()

Als er een aparte script is voor de source die eerst laden met
add_action(‘admin_init’, ‘<hier functie voor admin_enqueue_scripts>’);
add_action(‘wp_enqueue_scripts’, ‘<hier functie voor site_enqueue_scripts>’);

In de functie in ieder geval:
wp_register_script(‘<naam_voor_source_script>’, get_stylesheet_directory_uri() . ‘/<pad_naar_script_naam_.js>’, array(‘jquery’), ”, true);
wp_enqueue_script(‘<naam_voor_source_script>’);

In geladen javacript source kan dan met jQuery (die naam en niet $) gewerkt worden.

Voorbeeld:
Om aan een lijst een nieuw item toe te voegen op de eerste plaats:
Haal eerst tinymce in frame op: jQuery(‘#content_ifr’)
Ga daarin naar body met find(‘body’). Dan doorgaan naar het gewenste element: .find(‘.items_lijst’). Als we dat hebben naar het eerste child: .children(‘:first’) en dat daarvoor de tekst invoeren.

var items_lijst = jQuery(‘#content_ifr’).contents().find(‘body’).find(‘.items_lijst’).children(‘:first’).before(return_text);

Widget voor Pagina’s (Pages) in WP toevoegen in childtheme

In wp-includes->default_widges.php is de code te vinden.

Eerste widget is WP_Widget_Pages.

Maak daar een nieuwe class van onder childtheme->widgets

Ga naar functions.php in childtheme. Voeg toe
add_action(‘widgets_init’, <jou_widgets_init>);
Maak function jou_widgets_init met daarin een
require dirname(__FILE__) . DIRECTORY_SEPARATOR . ‘widgets/jouw_widget_pages.php’;
register_widget(<classnaam van je widget>);

Niet vergeten dat toevoegen van scripts voor site en admin verschillend is:

add_action(‘admin_init’, ‘<hier functie voor admin_enqueue_scripts>’);
add_action(‘wp_enqueue_scripts’, ‘<hier functie voor site_enqueue_scripts>’);